บริการของเรา

บริการของเรา

เราให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การทดสอบและการว่าจ้าง และการบำรุงรักษาเป็นพื้นฐาน EPC สำหรับ:

จัดหาและติดตั้งโครงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ PV

ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับโซล่าเซลล์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ทั่วไปและการก่อสร้าง

สับเปลี่ยน