เกี่ยวกับเรา


          บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยเป็นบริษัทในเครือ PHB-Weserhutte A.G. บริษัทจัดการวัสดุที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศเยอรมนี บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้พัฒนากิจกรรมด้านระบบขนถ่ายถ่านหินและเถ้าถ่านหินโดยระบบสายพานลำเลียงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ร่วมกับบริษัท Kumagai Gumi Co., Ltd. ./Japan, PWH ( Sydney) Pty./Australia, Hawker Noyes Pty. Ltd./Australia, etc.

         เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในสาขาอุตสาหกรรมนี้คืองานเครื่องกล โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า และการควบคุม รวมถึงรูปแบบทางวิศวกรรม การออกแบบรายละเอียด การจัดซื้อในต่างประเทศและในประเทศ การแปรรูป การส่งมอบ การก่อสร้าง การว่าจ้างและการทดสอบ การดำเนินงานและ ซ่อมบำรุง

         บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขยายความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม สถานีย่อยและสวิตซ์ยาร์ด สายส่งไฟฟ้า การจัดหาและติดตั้งโครงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ PV ตลอดจนโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในฐานะผู้รับเหมา EPC สำหรับโซล่าฟาร์มและระบบโซล่าบนชั้นดาดฟ้า


...